Executie buget de stat la 31.12.2020 Sc. Catina

Executie buget local la 31.12.2020.Sc. Catina

Buget local la 31.12.2020 SC. Catina

Buget de stat la 31.12.2020 Sc. Catina

EXECUTIE BUGET LOCAL _29079984_02_17837887

EXECUTIE BUGET DE STAT_29079984_01_17837884

CONT DE REZULTAT LA 31.12.2019

Buget local final CATINA oct 02.+Buget+individual_2019_09_30_A2.0.90

BUGET DE STAT FINAL CATINA DEC 02.+Buget+individual_2019_12_10_A2.0.91

BUGET LOCAL CATINA INITIAL 02.+Buget+individual_2019_04_02_A2.0.82